ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

PROSCI CM PROGRAM

 • August 28 - 30, 2018 Wroclaw, PL
 • October 16 - 18, 2018 Prague, CZ
 • November 14 - 16, 2018 Warsaw, PL
 • December 18 - 20, 2018 Warsaw, PL

 

LOKALIZACJA

map-ro

Metodyka Prosci

 

Zapewnij sobie przewagę konkurencyjną z metodyką Prosci, która zapewnia unikalną integrację pomiędzy indywidualnym i organizacyjnym podejściem do zarządzania zmianą.

Podejście Prosci do zarządzania zmianą opiera się na ponad 15-stoletnich badaniach na ponad 3400 organizacji. Liderzy projektów z całego świata, dzieląc się swoimi doświadczeniami, pozwolili na wyselekcjonowanie powtarzających się barier i przeszkód dla efektywnego wdrożenia, co stało się podstawą do stworzenia wszechstronnej metodyki, która została ubrana w intuicyjny i praktyczny zestaw narzędzi i schematów.

Czym się wyróżnia metodyka Prosci?

 • Oparta o wieloletnie badania najlepszych praktyk zarządzania zmianą.
 • Działa dla wielu rodzajów zmian.
 • Można ją dostosować do specyfiki każdej organizacji i stosowanych metodyk.
 • Zawiera instrukcje oraz narzędzia, które krok po kroku przeprowadzają przez zmianę.

 


Podejście Prosci do zarządzania zmianą składa się z trzech głównych komponentów:

Prosci®ADKAR®Model

Organizacje się nie zmieniają, zmieniają się ludzie. Model ADKAR, opracowany przez Prosci, przedstawia zmianę na poziomie indywidualnym pracowników dotkniętych zmianą jako pięciostopniowy proces, który może być wykorzystywany przez menedżerów, kadrę zarządzającą a nawet przez samych pracowników do identyfikowania oraz pokonywania barier do sukcesu zmiany. Przejdź do The Prosci®ADKAR®Model po więcej informacji o tym jak zarządzać zmianą na poziomie indywidualnym.

Prosci®3-Phase Process

Preparing for Change, Managing Change, Reinforcing Change™ – opracowany przez Prosci trzystopniowy proces zarządzania zmianą jest integralny z metodykami zarządzania projektami, co w praktyczny sposób pozwala na zastosowanie i dostosowanie zestawu narzędzi i zasobów z zakresu zarządzania „ludzkimi” aspektami zmian, które udostępniane są podczas Change Management Certification Program.

Prosci®Enterprise Change Management

Prosci®Enterprise Change Management (ECM) jest skoncentrowany na badaniu i budowaniu organizacyjnej kompetencji do zarządzania zmianą w celu stworzenia realnej przewagi konkurencyjnej organizacji.

 


Dlaczego Prosci’s 3-Phase Process działa?

3-Phase Process opracowany przez Prosci jest skuteczny w praktyce, umożliwia on skalowanie i dostosowywanie podejścia do każdej zmiany. Procesowa metodyka dostarcza certyfikowanym użytkownikom narzędzi i szablonów, które umożliwiają w efektywny sposób wdrażać zarządzanie zmianą w prowadzone unikalne projekty.

3 phase

Prosci’s 3-Phase Change Management Process składa się z:

 1. Przygotowania do zmiany (Preparing for change)
 2. Zarządzania zmianą (Managing change)
 3. Wspierania zmiany (Reinforcing change™)

W prostych słowach można powiedzieć, że metodyka Prosci została skonstruowana w ten sposób, by była użyteczna w praktyce, a nie opiera się tylko o teorie zarządzania pracownikami w inicjatywach zmiany. Ideą przyświecającą jej twórcom, było stworzenie zestawu narzędzi opartego o podejście procesowe, tak by praktycy od razu mogli wdrażać nowe podejście do zarządzania projektami. Nawet Ci, którzy mają niewielkie doświadczenie w zarządzaniu zmianą.

Przede wszystkim, trzyetapowe podejście do zarządzania projektami zmiany pozwala na pełną integrację zarządzania zarówno jednostką (w oparciu o model ADKAR®) jak i całą organizacją w zmianie, co zapewnia całościowe rozwiązanie na każdym szczeblu w strukturze.

Metodyka Prosci zawiera zestaw twardych narzędzi i szablonów, które zostały opracowane na podstawie międzynarodowych badań w zakresie dobrych praktyk zarządzania zmianą, tak by móc samodzielnie oszacować zapotrzebowanie na zarządzanie ludźmi w zmianie w każdym z projektów, a następnie stworzyć dopasowany plan zarządzania zmianą.

BPI Polska

 

 •  
 •  
 •  
 • lien_linkedinlien_twitter 
BPI group Poland
48 (22) 507 80 20, bpipolska@bpi-group.com
Puławska 39 lok. 5, 02-508 Warszawa woj. mazowieckie
NIP: 5252193308