ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

PROSCI CM PROGRAM

 • August 28 - 30, 2018 Wroclaw, PL
 • October 16 - 18, 2018 Prague, CZ
 • November 14 - 16, 2018 Warsaw, PL
 • December 18 - 20, 2018 Warsaw, PL

 

LOKALIZACJA

map-ro

Licencjonowane Warsztaty PROSCI®

W ramach Licencjonowanych Warsztatów Prosci oferujemy: Folder rekalmowy BPI

Prosci® Change Management Certification Program

W trakcie 3-dniowego programu uczestnicy zapoznają się z pełną metodyką zarządzania zmianą Prosci®. Podczas kursu, każdy z uczestników, przy pomocy takich narzędzi jak Model ADKAR™, Change Management Toolkit® i Change Management Pilot®, przygotowuje indywidualnie plan zarządzania zmianą dla rzeczywistego projektu. Po ukończeniu programu, uczestnicy otrzymują certyfikat Prosci® Change Management Methodology, potwierdzający uzyskanie odpowiednich umiejętności, aby skutecznie przeprowadzić swoją organizację, zarówno przez stopniowe, jak i gwałtowne zmiany.

Informacje o programie

Prosci® Change Management Certification Program jest skierowany do pracowników, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie zmianą w konkretnym projekcie lub chcą budować kompetencje zarządzania zmianą w swojej organizacji. Do grupy tej należą m.in. kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, kierownicy HR, członków zespołów zarządzania zmianą, sponsorzy zmian, konsultanci i trenerzy.

Efekty programu

Prosci® Change Management Certification Program wyposaża uczestników w zdolność zarządzania zamianą na obecnych i przyszłych projektach w organizacji. Podczas Programu uczestnicy dowiedzą się jak:

 • Stosować narzędzia zarządzania zmianą, wyniki badań i metodologię Prosci® w stosunku do rzeczywistych projektów w organizacji
 • Wykorzystywać najlepsze praktyki w zarządzaniu zmianą zebrane na podstawie doświadczeń ponad 3400 organizacji w 65 krajach na całym świecie
 • Tworzyć, dostosowywać i skalować strategię i plan zarządzania zmianą
 • Używać modelu ADKAR™, aby pomagać menedżerom i przełożonym efektywnie zarządzać ludzką stroną zmiany
 • Przygotować się do pracy nad zmianą po powrocie do swoich zadań

Tematy Programu

 • Psychologia zmiany
 • Przygotowanie zmiany
 • Wspieranie zmiany
 • Zarządzanie zmianą
 • Proces zarządzania zmianą

KLIKNIJ ABY DOSTAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Prosci® Change Management Sponsor Program

Odkryj co to znaczy być aktywnym Sponsorem zmiany

Program: Aktywny i widoczny Sponsor to osoba, która w największym stopniu przyczynia się do sukcesu projektu. Ten 4-6 godzinny warsztat został zaprojektowany, aby pomóc najwyższemu kierownictwu zrozumieć zasady zarządzania zmianą oraz ich kluczową rolę jako liderów biznesowych. Program jest niezbędny dla skutecznego wdrożenia złożonych zmian w organizacji.

Do kogo skierowany jest program? Prosci® Change Management Sponsor Program został stworzony z myślą o kierownikach i menedżerach wyższego szczebla, którzy pełnią funkcję sponsorów zmiany.

Prosci® Change Management Coaching Program

Przygotuj menedżerów na zmiany, które dotykają ich osobiście

Program: Menedżerowie pełnią kluczowa rolę w zmianie, Ten 1dniowy warsztat pozwoli przygotować ich samych do nadchodzącej zmiany, a także pomoże im przeprowadzić przez proces swoich podwładnych.

Do kogo skierowany jest program? Prosci® Change Management Coaching Program został stworzony z myślą kadrze zarządzającej średniego szczebla.

Prosci® Change Management Orientation for Employees

Skuteczna zmiana zależy od zaangażowania całej organizacji

Program: Skuteczna zmiana wymaga akceptacji i zaangażowania Państwa pracowników – każdego z osobna. Ten trwający 1 dzień program oparty na Employee’s Survival Guide to Change i modelu ADKAR jest warsztatem zaprojektowanym w taki sposób, aby wzbudzić akceptację i zaangażowanie pracowników w toczące się w organizacji zmiany.

Do kogo skierowany jest program? Prosci® Change Management Orientation for Employees został stworzony z myślą o pracownikach liniowych, na których zmiana będzie miała największy wpływ.

Więcej na temat Zarządzania Zmianą i metodologii PROSCI na stronach CHANGE MANAGEMENT LEARNING CENTER prowadzonego przez Prosci®: www.change-management.com.

ADKAR™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Prosci® Inc. Wykorzystano za zgodą Prosci® Inc.

BPI Polska

 

 •  
 •  
 •  
 • lien_linkedinlien_twitter 
BPI group Poland
48 (22) 507 80 20, bpipolska@bpi-group.com
Puławska 39 lok. 5, 02-508 Warszawa woj. mazowieckie
NIP: 5252193308