ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

PROSCI CM PROGRAM

  • August 28 - 30, 2018 Wroclaw, PL
  • October 16 - 18, 2018 Prague, CZ
  • November 14 - 16, 2018 Warsaw, PL
  • December 18 - 20, 2018 Warsaw, PL

 

LOKALIZACJA

map-ro

Zarządzanie zmianą

Od 2014 r. BPI Polska posiada status Prosci® Primary Affiliate, dzięki czemu jako jedna z nielicznych firm w Europie i jako jedyna w Europie Środkowo – Wschodniej oferuje:

CERTYFIKUJĄCY PROGRAM PROSCI® Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

dedykowany dla kierowników projektów oraz liderów zmiany w organizacji.

Oferujemy również licencjonowane warsztaty i szkolenia dla sponsorów, menedżerów i pracowników.

 Affiliate-logo-v2-jpeg-300

Jako specjaliści, którzy nie poprzestają na doskonaleniu swoich umiejętności i nieustannym odkrywaniu nowych strategii rozwojowych, uważnie obserwujemy obecną sytuację na rynku. Dostrzegamy, iż najtrudniejszym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców – zarówno tych, którzy od wielu dekad utrzymują się w roli lidera, jak i tych, którzy dopiero wkraczają do branży – jest sprostanie wymaganiom w postaci czynników zewnętrznych. Jednak to one, nieustannie modyfikujące się warunki regulujące kształt oraz decydujące o dynamice rozwoju rynku są czynnikiem decydującym. Ich niestabilność nie musi być jednak przeszkodą lub też barierą całkowicie zatrzymującą rozwój firmy.

Czy to dobry czas na zmiany

Warto uświadomić sobie, że nawet największe zagrożenie lub też przeobrażenia nadchodzące z zewnątrz, odpowiednio wykorzystane, mogą stanowić prostą drogę do sukcesu. Często okazuje się, iż to, w czym przedsiębiorcy dostrzegają największe zagrożenie, dla wielu z nich okazuje się trampoliną do sukcesu.

Warto więc postawić sobie kluczowe pytanie: w jaki sposób dochodzi do sytuacji, w której pozornie niekorzystne czynniki przekształcają się w moment przełomowy, związany z sukcesem przedsiębiorstwa?

Skuteczne antidotum

Odpowiedź ukryta jest w strategii integracji change management oraz project management. Zarządzanie zmianą to zarządzanie "miękka" stroną projektu, czyli pracownikami objętymi zmianami w organizacji mające na celu zniwelowanie oporu i skuteczną adaptację nowych rozwiązań. 

Badania Prosci® wykazały, że zarządzanie projektami oparte na strategii change management zwiększa efektywność wdrożenia*:

Wykres CM

Nasza firma prowadzi szkolenia nt. zarządzania zmianą i projektami oraz wspomaga swoich Klientów w działaniach pozwalających na skuteczne wdrożenie tych strategii. Warto jednak przyjrzeć się im od podszewki, czyli od momentu, kiedy rodzi się konieczność ich wykorzystania.

U podstaw strategii transformacji

W dzisiejszym otoczeniu biznesowym, gdzie zmiana jest jedyną stałą, koszty wymagają ciągłej optymalizacji, a znalezienie pracowników o odpowiednich kompetencjach jest na wagę złota, skuteczne zarządzanie zmianą (change management) i kompetencjami pracowników w trakcie jej wdrażania jest kluczowym elementem, odróżniającym organizacje, które osiągają sukces od tych, które przepadają. Na rynku, pozostają te firmy, które potrafią szybko zidentyfikować transformacje w otoczeniu zewnętrznym i wiedzą jak skutecznie się do nich przystosować.

Tę przewagę daje właśnie Zarządzanie Zmianą. Przez niemal 20 lat badań prowadzonych wśród ponad 3400 organizacji na całym świecie, Prosci® starał się zidentyfikować, co dokładnie sprawia, że niektóre projekty kończą się pełnym powodzeniem, a pozostałe, mimo starań, trafiają na półkę z raportami. W efekcie badań, publikowanych co dwa lata w raporcie, powstała jedna z najbardziej uznanych na świecie metodyk zarządzania projektami (project management) oraz zmianą. Pozwoliło to na stworzenie zestawu praktycznych narzędzi pozwalający na właściwe kierowanie ludzką stroną transformacji w organizacjach. Te podmioty, które korzystają z metodologii i narzędzi Prosci zdecydowanie podnoszą prawdopodobieństwo sukcesu realizowanych strategii, redukują ryzyko porażki i osiągają lepsze efekty biznesowe.

introd1ready 2012-ESG-cover-v5-front-border-150 tutorial-bp-report-coverv2 ADKARcoverv5---shadow

Metodologia Prosci® może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami związanymi bezpośrednio z project management, jak np. PRINCE2, PMBOK, MSP, Lean i Six Sigma. W efekcie pozwala to jednostkom i organizacjom stworzyć skuteczną strategię change management, która idealnie wpisuje się w kulturę organizacji i pozwala płynnie przejść przez proces transformacji, w pełni zrealizować niezbędne działania, a także zapewnić całkowity zwrot z inwestycji.

*na podstawie Prosci® 2014 edition Best Practices in Change Management benchmarking report Wszystkie prawa zastrzeżone.

BPI Polska

 

  •  
  •  
  •  
  • lien_linkedinlien_twitter 
BPI group Poland
48 (22) 507 80 20, bpipolska@bpi-group.com
Puławska 39 lok. 5, 02-508 Warszawa woj. mazowieckie
NIP: 5252193308