NASZA OFERTA

PROSCI CM PROGRAM

 • August 28 - 30, 2018 Wroclaw, PL
 • October 16 - 18, 2018 Prague, CZ
 • November 14 - 16, 2018 Warsaw, PL
 • December 18 - 20, 2018 Warsaw, PL

 

LOKALIZACJA

map-ro

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA

1. Ocena potencjału restrukturyzacji jako ścieżki wzrostu efektywności

 • audyt struktury zatrudnienia
 • benchmarking zatrudnienia dla reprezentowanej branży
 • analiza zatrudnienia w organizacji – pracochłonność procesów
 • wnioski i rekomendacje poaudytowe
 • rekomendacja docelowej struktury kompetencji i określenie potencjału wzrostu efektywności
 • wskazanie kluczowych warunków powodzenia dla propozycji wdrożeniowej

2. Określenie warunków wykonalności i wdrożenia

 • analiza warunków prawnych
 • analiza uwarunkowań społecznych – barometr klimatu społecznego
 • określenie scenariuszy wdrożenia procesu wraz z harmonogramem
 • potwierdzenie celów i wskazanie optymalnego scenariusza wdrożenia

3. Wdrożenie procesu restrukturyzacji

 • określenie optymalnej struktury wdrożeniowej
 • opracowanie strategii komunikacji wyprzedzającej proces restrukturyzacji
 • coaching kierownika projektu i jego kluczowych menedżerów
 • wsparcie prawne w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy
 • monitoring kluczowych parametrów wdrożenia
 • wsparcie merytoryczne kierownika projektu
 • nadzór / realizacja / wsparcie procesu wdrożenia

4. Wdrożenie programu mobilności wewnętrznej

 • weryfikacja potrzeb kompetencyjnych Firmy, protokół rozbieżności
 • określenie warunków i narzędzi przekwalifikowania
 • określenie programu wsparcia mobilności
 • opracowanie oferty do pracowników
 • komunikacja oferty
 • wsparcie pracowników w decyzjach zawodowych
 • wsparcie psychologiczne
 • monitorowanie procesu
 • nadzór/ realizacja/ wsparcie procesu wdrożenia

5. Outplacement

 • strategia i realizacja programów outplacementowych dla Firm
 • opracowanie planu komunikacji wyprzedzającej dla procesu outplacementu
 • wypracowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań dla pracowników
 • przygotowanie menedżerów i ich pracowników do procesu outplacementu
 • wsparcie psychologiczne dla pracowników
 • przygotowanie kierowników przeprowadzających proces zwolnień

BPI Polska

 

 •  
 •  
 •  
 • lien_linkedinlien_twitter 
BPI group Poland
48 (22) 507 80 20, bpipolska@bpi-group.com
Puławska 39 lok. 5, 02-508 Warszawa woj. mazowieckie
NIP: 5252193308