NASZA OFERTA

PROSCI CM PROGRAM

28-30.08.2018 Hotel Uroczysko 7 Stawow, near Wroclaw
19-21.09.2018 Hotel Sielanka nad Pilica, near Warsaw
16-18.10.2018 near Prague, Czech Republic

14-16.11.2018 Zdunowo Palace, near Warsaw

18-20.12.2018 Zdunowo Palace, near Warsaw

LOKALIZACJA

map-ro

REALIZACJA CELÓW ZESPOŁOWYCH

Realizacja celów zespołowych, czyli wypracowanie dla danej organizacji systemu zbiorowej efektywności i wsparcie jego wdrożenia.

1. Kaskadowanie strategii celem zespołowym

 • zbudowanie Kokpitu Menedżerskiego – zestawu kluczowych wskaźników, śledzących stopień realizacji strategii
 • wdrożenie systemu zbiorowej efektywności na poziomie kluczowej kadry kierowniczej – Zarządzanie Przez Cele
 • wdrożenie zasady regularnego przeglądu realizacji celów
 • przełożenie celów strategicznych Firmy na kadrę do poziomu (n-2)
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej i mobilizującej wszystkich pracowników do realizacji strategii – przygotowanie i wdrożenie narzędzia Mocne Karty®

2. Podniesienie skuteczności realizacji projektów poprzez wdrożenie zarządzania programami

 • diagnoza barier dla skutecznego zarządzania projektami w organizacji
 • zdefiniowanie obecnie realizowanych kluczowych programów
 • zbudowanie wspólnie z kadrą kierowniczą i wdrożenie narzędzi do selekcji i priorytetyzacji projektów oraz inicjatyw projektowych
 • wdrożenie procesu zarządzania programami od zdefiniowania celów, poprzez zgłaszanie inicjatyw i selekcje projektów do wdrażania i gromadzenia wiedzy po projektach
 • przygotowanie kluczowej kadry uczestniczącej w zarządzaniu programami poprzez coaching indywidualny i szkolenie: zarządzających programami, sponsorów projektów, kierowników projektów, pracowników biura projektów

BPI Polska

 

 •  
 •  
 •  
 • lien_linkedinlien_twitter 
BPI group Poland
48 (22) 507 80 20, bpipolska@bpi-group.com
Puławska 39 lok. 5, 02-508 Warszawa woj. mazowieckie
NIP: 5252193308