NASZA OFERTA

PROSCI CM PROGRAM

28-30.08.2018 Hotel Uroczysko 7 Stawow, near Wroclaw
19-21.09.2018 Hotel Sielanka nad Pilica, near Warsaw
16-18.10.2018 near Prague, Czech Republic

14-16.11.2018 Zdunowo Palace, near Warsaw

18-20.12.2018 Zdunowo Palace, near Warsaw

LOKALIZACJA

map-ro

KOMUNIKACJA I INTEGRACJA

Wierzymy, że komunikacja jest jednym z kluczowych elementów efektywnego zarządzania. Interesują nas tylko efektywne wdrożenia, nie prowadzimy ich bez dobrze przygotowanej i realizowanej komunikacji. Integracja jako odpowiedź na potrzebę wyzwalania z ludzi energii i wykorzystywania jej do budowania praktycznych.

1. Strategia komunikacyjna Firmy

 • audyt polityki informacyjnej Firmy
 • wnioski poaudytowe
 • weryfikacja polityki informacyjnej Firmy zgodnie z jej celami strategicznymi
 • wytyczne do poszczególnych streamów komunikacji

2. Komunikacja wewnętrzna (KW)

 • audyt KW
  • cele KW
  • grupy docelowe i ich potrzeby
  • narzędzia
  • kluczowe przekazy
  • rola menedżerów w procesie KW
 • wskazanie celów i roli KW wynikających ze strategii Firmy
 • program dostosowania KW do potrzeb Firmy
 • określenie kluczowych grup docelowych i ich potrzeb
 • plan KW
 • określenie kluczowych warunków sukcesu dla osiągnięcia celów KW
  • wypracowanie optymalnej struktury organizacyjnej obszaru
  • weryfikacja zasobów
  • KW elementem kultury organizacyjnej Firmy
  • nadanie przez Zarząd odpowiedniej rangi KW w Firmie
 • nadzór / realizacja / wsparcie wdrożenia planu KW

3. Komunikacja zewnętrzna (KZ)

 • audyt KZ
 • wskazanie celów i roli KZ wynikających ze strategii Firmy
 • dostosowanie zasobów do potrzeb kluczowych interesariuszy
 • opracowanie procedury komunikacji kryzysowej
 • plan KZ
 • określenie kluczowych warunków sukcesu dla osiągnięcia celów KZ
 • nadzór / realizacja / wsparcie wdrożenia planu KZ

4. Komunikacja społeczna (KS)

 • audyt działań w zakresie KS
 • określenie roli i celów KS w ramach polityki informacyjnej Firmy
 • przypisanie planu działań KS do konkretnego projektu w Firmie
 • dedykowanie struktury do realizacji wskazanych celów
 • dostosowanie zasobów do potrzeb kluczowych interesariuszy
 • plan KS jako element planu KZ
 • określenie kluczowych warunków sukcesu dla osiągnięcia celów KS
 • nadzór / realizacja / wsparcie wdrożenia planu KS

5. Kultura korporacyjna (KK)

 • audyt nastrojów i potrzeb pracowników
 • wnioski i rekomendacje poaudytowe jako fundament do rekonstrukcji celów KW
 • wspólna platforma celów KK i KW
 • KW narzędziem do budowania KK

BPI Polska

 

 •  
 •  
 •  
 • lien_linkedinlien_twitter 
BPI group Poland
48 (22) 507 80 20, bpipolska@bpi-group.com
Puławska 39 lok. 5, 02-508 Warszawa woj. mazowieckie
NIP: 5252193308